CÁC GÓI THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU:

Gói 1:

Thiết kế Logo (3 mẫu logo chọn 1)
Thiết kế namecard
Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
Thiết kế giấy tiêu đề
Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)

Thời gian thiết kế: 4-6 ngày (logo 1 ngày có)
Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
File hoàn tất và bàn giao: AI, PNG, JPG

Đơn giá: 6.000.000 VNĐ

Gói 2 :

Thiết kế Logo (3 mẫu logo chọn 1)
Thiết kế namecard
Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
Thiết kế giấy tiêu đề
Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
Thiết kế Bảng hiệu
Thiết kế Profile công ty (8 trang)

Thời gian thiết kế: 8-10 ngày
Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
File hoàn tất và bàn giao: AI, PNG, JPG

Đơn giá: 8.000.000 VNĐ

Gói 3:

Thiết kế Logo (3 mẫu logo chọn 1)
Thiết kế namecard
Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
Thiết kế giấy tiêu đề
Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
Thiết kế Bảng hiệu
Thiết kế Backdrop
Thiết kế Profile công ty (12 trang)
Thiết kế Brochure

Thời gian thiết kế: 12-15 ngày
Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
File hoàn tất và bàn giao: AI, PNG, JPG

Đơn giá: 10.000.000 VNĐ

Gói 4:

Thiết kế Logo (3 mẫu logo chọn 1)
Thiết kế namecard
Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
Thiết kế giấy tiêu đề
Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
Thiết kế Bảng hiệu
Thiết kế Backdrop
Thiết kế Profile công ty (12 trang)
Thiết kế Catalogue (12 trang)
Thiết kế Tờ rơi
Thiết kế Brochure

Thời gian thiết kế: 12-15 ngày
Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
File hoàn tất và bàn giao: AI, PNG, JPG

Đơn giá: 12.000.000 VNĐ

Gói 5:

Thiết kế Logo (3 mẫu logo chọn 1)
Thiết kế namecard
Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
Thiết kế giấy tiêu đề
Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
Thiết kế Bảng hiệu
Thiết kế Backdrop
Thiết kế Profile công ty (12 trang)
Thiết kế Catalogue (12 trang)
Thiết kế Tờ rơi
Thiết kế Brochure
Thiết kế Menu
Thiết kế Thiệp chúc mừng

Thời gian thiết kế: 12-15 ngày
Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
File hoàn tất và bàn giao: AI, PNG, JPG

Đơn giá: 15.000.000 VNĐ

Gói 6:

Thiết kế Logo (3 mẫu logo chọn 1)
Thiết kế namecard
Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
Thiết kế giấy tiêu đề
Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
Bảng hiệu
Backdrop
Profile công ty (12 trang)
Catalogue (12 trang)
Tờ rơi
Brochure
Menu
Thiệp chúc mừng
Thẻ giảm giá
Bao bì

Thời gian thiết kế: 16-20 ngày
Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
File hoàn tất và bàn giao: AI, PNG, JPG

Đơn giá: 18.000.000 VNĐ

 

Báo Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu
5 (100%) 2 votes